Myroslav Marynovič

* 1949

Myroslav Marynovyč  (* 1949)

V listopadu roku 1976 se Myroslav Marynovič, absolvent polytechniky v západoukrajinském Lvově, stal jedním ze zakladatelů Ukrajinské helsinské skupiny. Několik mladých lidí na západní Ukrajině chtěli (podobně jako u nás signatáři Charty 77) hájit svá práva, jejichž zachování tehdy deklarovaly i totalitní státy komunistické východní Evropy. Brzy se „dočkal” prvního výslechu.

„Měl jsem v Ivano Frankivsku rozhovor s příslušníkem KGB, který byl na mě dost rozzlobený kvůli mým názorům. Řekl mi: „Kdo není s námi, je proti nám.” A já jsem mu odpověděl: ,Dobře, já tedy budu proti vám. Tečka.` A tak jsem se stal disidentem.”

V dubnu 1977 Myroslava Marynovyče zatkli, byl obviněn z „antisovětské agitace a propagandy”. Odsoudili ho k nejvyššímu možnému trestu – sedm let v pracovním táboře a následovat mělo pět let ve vyhnanství.

„Jakmile se za mnou zavřely dveře do cely, už jsem se nebál. Byl jsem na to připravený a věděl jsem, že budu zatčen. Jen jsem nevěděl, kdy přesně k tomu dojde. Jakmile se to stalo, řekl jsem si, aha, takže to vypadá takhle. A to bylo celé. Když se za mnou zavřely dveře do cely, v tu chvíli se zpřetrhaly všechny vazby, všechny moje sociální role a já jsem pochopil, že teď má význam pouze to, co dává smysl mně.”

Svůj trest si odpykával v táboře BC-389/36 v Permi. Od dubna 1984 žil ve vyhnanství ve vesnici Saralžyn v Kazachstánu. Tam jej následovala i jeho přítelkyně, se kterou se oženil. V roce 1987 se mohl vrátit na Ukrajinu.

Myroslav Marynovyč nyní žije ve Lvově a působí jako vicerektor na Ukrajinské katolické univerzitě.

https://www.pametnaroda.cz/cs/marynovyc-miroslav-marinovich-myroslav-1949