František Zahrádka

* 1930 †︎ 2017

Skaut, který po roce 1948 pomáhal lidem přes hranice. V roce 1949 byl odsouzen za zločin velezrady a vyzvědačství k dvaceti letům v uranových dolech.

Už jako osmileté dítě se naučil bojovat s krutým osudem, když se po rodinné tragédii ocitl na několik týdnů sám a daleko od domova. Coby mladý skaut na výpravách poznal Šumavu. Přes hranice převedl mnoho lidí. Pomáhal spisovateli Karlu Peckovi s vydáváním protikomunistických letáků a časopisu. Brzy si jej všimla StB a roku 1949 byl odsouzen. Pro nízký věk nedostal trest smrti ale „jen“ 20 let těžkého žaláře. Prošel mnoha věznicemi a tábory, pracoval i na pověstné věži smrti.

„V korekci jsem trávil v tahu 40 dní, z toho deset ostrých, což znamenalo jedno teplé jídlo jednou za tři dny, 20 dkg chleba a vodu. Netopilo se tam. V roce 1956 byly mrazy až 30 stupňů, tak to jsem si zažil svoje. Odseděl jsem si celých 13 let.“

Po roce 1989 pomáhal založit Muzeum III. odboje a Památník Vojna u Příbrami.