František Wiendl

* 1923

Bojoval proti nacistům a po roce 1948 proti komunistům. Přes hranice převedl 28 lidí. Za to byl v roce 1950 odsouzen k 18 letům vězení. V několika jáchymovských lágrech strávil deset let. Je předsedou Konfederace politických vězňů v Klatovech.

Narodil se v Klatovech do rodiny tesaře, vlastence a odbojáře. Vystudoval stavební průmyslovku. Jako mladík se aktivně zapojil do protinacistického odboje. Po únoru 1948 šířil s otcem protikomunistické letáky a psal ve městě na zdi heslo „Smrt komunismu“.

Přes šumavské lesy převáděl do Německa lidi, kterým hrozilo od komunistů nebezpečí. Spolupracoval s později popraveným agentem — chodcem Aloisem Suttým. V listopadu 1949 zradil skupinu bývalý partyzán. StB připravila past, do které se chytil i František. Byl zatčen, uvězněn a mučen. V monstrprocesu byl roku 1950 odsouzen za velezradu k 18 letům vězení.

„Vězení znamenalo naději na život. Bál jsem se jen trestu smrti,“ vzpomíná. Šest let trpěl v jáchymovských uranových dolech. Čtyři roky pak strávil ve vězeňské projekční skupině na Pankráci. Roku 1960 byl podmínečně propuštěn.

Po pádu komunismu se dočkal rehabilitace. „Žili jsme v té úžasné atmosféře, že se to zhroutilo, že je bolševik pryč. A okamžitě jsme založili Konfederaci politických vězňů – již začátkem března 1990. Bylo to úžasné, je to nezapomenutelné.“

Celý příběh Františka Wiendla v Paměti národa